Spotkanie Chóru Królowej Polski – Queen’s Choir

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie
Próby w domu parafialnym w Sali św. Stanisława Papczyńskiego.

Chór Królowej Polski – Queen’s Choir rozpoczął działalność w lutym 2015 roku, ale wizja chóru powstała już kilka lat wcześniej. Wykonują i nagrywają głównie pieśni liturgiczne, ale bliska im jest również muzyka z pogranicza gospel.

Zaczynaliśmy od prób w kilka osób. Obecny zaś skład chóru zmienia się dynamicznie, z tendencją wzrostową, sięgającą już 25 osób. Związaliśmy się z kościołem na Marymoncie w Warszawie, gdzie włączyliśmy się w życie parafii i gdzie również realizujemy nasze nagrania. Staramy się śpiewać przynajmniej raz w miesiącu na Mszy i uwielbieniu z adoracją Chrystusa, serdecznie zapraszamy.

Próby we wtorki godz. 18.00 w domu parafialnym w Sali św. Stanisława Papczyńskiego

Pytania można kierować na adres mailowy:
[email protected]