Pielgrzymka duchowieństwa do Świątyni Opatrzności Bożej

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie