Kurs doradcy życia rodzinnego

Miejsce: Kuria Metropolitalna Warszawska
Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej organizuje kurs dla absolwentów kierunku nauk o rodzinie. Celem kursu jest przygotowanie do prowadzenia spotkań z narzeczonymi i konferencji w kursie przedmałżeńskim.

Kurs kończy się egzaminem z rozpoznawania płodności wg metody prof. Jozefa Rotzera na stopień nauczyciela.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00, tel. 22 53 17 244, 664 42 42 41.

Terminy spotkań w ramach kursu:

13 – 14 października 2018

27 – 28 października 2018

8 – 9 grudnia 2018

w godzinach: 9.00 – 15.00