Kręgi małżeńskie. Spotkania dla młodych małżeństw

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie
Spotkanie w niedzielę 25 października o godz. 14:00 w domu parafialnym.

Krąg Małżeński to grupa 6-8 małżeństw, spotykająca się raz w miesiącu. Trwające około 2 godzin spotkanie to czas wspólnej modlitwy, czytania i rozważania Słowa Bożego, dzielenia się tym, jak Jezus nas prowadzi i jak doświadczamy Jego obecności w życiu naszych rodzin. To doskonała okazja do pogłębiania relacji z Bogiem i współmałżonkiem oraz do konfrontowania swoich przeżyć z doświadczeniami innych. Przy okazji poznajemy siebie i integrując się stajemy wspólnotą.

Jeśli pragniesz wraz z innymi dzielić się wiarą, szukasz osób, które pragną na tych samych wartościach chrześcijańskich budować rodzinę – zapraszamy!

Szczegółowe informacje u ks. Proboszcza.

tel. 501989771