Katechezy Drogi Neokatechumenalnej

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie
Wspólnota: Droga Neokatechumenalna
Katechezy dla dorosłych i młodzieży odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 20.00.