PŁODNOŚĆ MĘŻCZYZNY

Każde współżycie seksualne mężczyzny związane jest z możliwością poczęcia dziecka. Mechanizm sprzężeń hormonalnych u mężczyzny ukierunkowany jest na ciągłe i nieprzerwane wydzielanie przez jądra do krwi hormonu płciowego testosteronu, który wpływa na stałe wytwarzanie komórek rozrodczych męskich, czyli plemników.


Cykl powstawania nasienia męskiego


Spermatogeneza to proces powstawania męskiego nasienia. Jest on bardzo skomplikowany i wrażliwy na czynniki szkodliwe, jak np. infekcje, alkohol, papierosy oraz podwyższoną temperatura ciała w okolicy jąder. Trwa około 74 dni, ponad trzy miesiące. Aktualne badania pokazują tendencje do obniżania się płodności mężczyzny. Wzmocnieniu jakości i liczebności plemników służy odpowiednia dawka wysiłku fizycznego i pełnowartościowa dieta.

Plemnik składa się z główki, szyjki i witki. W główce przechowywana jest informacja genetyczna ojca. Szyjka jest odpowiedzialna za odżywianie plemnika. Witka natomiast umożliwia plemnikowi poruszanie się. Plemniki powstają w jądrach, po czym magazynowane są w najądrzach. Nasieniowodami dostają się do pęcherzyków nasiennych. Tam łączą się z wydzieliną gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych. Tak powstała całość tworzy nasienie. Nasienie wydostaję się na zewnątrz podczas wytrysku cewką moczową.


Zapłodnienie – poczęcie dziecka


W czasie jednego aktu seksualnego w nasieniu znajduje się około 100 mln plemników. Na każdym etapie wędrówki plemników postępuje ich proces dojrzewania. Ostatecznie jednak swoją pełną dojrzałość i zdolność do zapłodnienia komórki jajowej mogą uzyskać w obecności śluzu szyjkowego u kobiety. Plemniki są bardzo wrażliwe. W niekorzystnych warunkach giną po około 3 godzinach. W warunkach obecności śluzu tzw. dobrej jakości w kryptach szyjki macicy mogą przeżyć kilka dni i potrafią przebyć drogę z pochwy do jajowodów poprzez macicę w ciągi 1,5 godziny.  Gdy plemniki zbliżają się do komórki jajowej, poruszają się szybciej i otaczają ją. Plemnik, który przeniknie ochronną otoczkę i wniknie do wnętrza komórki jajowej, zapładnia ją, a otoczka komórki jajowej staje się nieprzenikliwa dla następnych. Przez połączenie się plemnika i komórki jajowej powstaje całkowicie nowa komórka, nazywana zygotą, w której połowa chromosomów pochodzi od ojca, a połowa od matki i która jest już człowiekiem.

W nowo powstałej komórce znajduje się cała informacja genetyczna dla rozwijającego się nowego człowieka. Komórka ta ma własny dynamizm rozwojowy. Do dalszego rozwoju potrzeba już tylko odpowiedniego środowiska i pokarmu. Zapłodniona komórka jajowa wkrótce zaczyna się dzielić, tworząc coraz więcej komórek. Zarodek (embrion) przesuwa się wolno przez jajowód w kierunku macicy, do której dociera po 5 – 6 dniach. W czasie tej wędrówki dziecko wysyła już sygnały do swej matki w postaci zarodkowego hormonu HCG, że potrzebuje zwiększonej aktywności ciałka żółtego. W błonie śluzowej macicy dziecko zagnieżdża się, tworzy swoje łożysko i dalej się rozwija, aby opuścić łono matki po ok. 9 miesiącach, jako noworodek.

Płód jest od początku odrębnym człowiekiem, innym niż rodzice. Pobiera substancje pokarmowe od swojej matki, ale przetwarza je we własnym, odrębnym organizmie. Dziecko od samego początku ma inny — sobie właściwy zestaw chromosomów, inne białka, często inną grupę lub podgrupę krwi. Rodzice nie stwarzają nowego życia, ale je przekazują. Mogą, bowiem tworzyć warunki do poczęcia, ale ono samo dokonuje się jednak w tajemnicy łona kobiety, nie odczuwalnie dla obojga rodziców, którzy muszą czekać na poznanie tej tajemnicy około 3 tygodnie.

Opracowane na podstawie materiałów dydaktycznych INER Polska