Narzeczeństwo

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa dokonuje się w następujących etapach:

1. przygotowanie dalsze, zaczyna się już w dzieciństwie, w mądrej pedagogii rodziny. Przygotowanie dziecka do przyszłego małżeństwa rozpoczyna się w chwili, kiedy jego rodzice podjęli nowe dla siebie zadania rodzicielskie.

2. przygotowanie bliższe, obejmuje młodzież ponadgimnazjalną, służy odkryciu powołania do małżeństwa, dokonuje się w czasie katechizacji. Religijna formacja młodych powinna być uzupełniona w odpowiednim momencie o zagadnienia odpowiedzialnego rodzicielstwa i związanej z tym podstawowej wiedzy medyczno-biologicznej, właściwymi metodami wychowania dzieci i nabycia podstawowych umiejętności w prowadzeniu rodziny.

3. przygotowanie bezpośrednie do sprawowania sakramentu małżeństwa powinno się odbywać w miesiącach poprzedzających ślub, które rozpoczyna się zawarciem zaręczyn.
Konieczność takiego przygotowania istnieje zawsze, a szczególnie tam, gdy chodzi o narzeczonych, którzy nie uzyskali należnego przygotowania na poprzednich etapach formacji.
Doświadczają trudności w przyjęciu doktryny o małżeństwie do którego się przygotowują. W tym celu należy wejść w pogłębione poznanie tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Znaczenia łaski, jaka jest udzielana małżonkom.

Zaręczyny
W celu lepszego przygotowania do małżeństwa, umożliwienia bliższego poznania się rodzin narzeczonych zaleca się powrót do idei zaręczyn. Jest to spotkanie najbliższe rodziny (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie), podczas którego rodzice, a gdy ich nie ma, dziadkowie są upoważnieni do pobłogosławienia pierścionków, które nakładają sobie oblubieńcy, oświadczając, że chcą się uważać za narzeczonych i zamierzają się pobrać w określonym czasie.

Rzeczywistość małżeńska jest tak bogata, że wymaga najpierw procesu uwrażliwienia, aby narzeczeni czuli konieczność przygotowania się do niego.