Msza dla młodych w katedrze. Potem spotkanie wolontariuszy Orszaku Trzech Króli

Eucharystii dla studentów i licealistów 7 grudnia przewodniczył kard. Kazimierz Nycz ♦ O oprawę liturgii sprawowanej w Archikatedrze Warszawskiej zadbali młodzi związani z Orszakiem Trzech Króli.

fot. Wojciech Łączyński