Betlejemskie Światełko Pokoju już w Warszawie. Harcerze przekazali je kard. Nyczowi w archikatedrze

„Odważnie twórzmy pokój” - to hasło, jakie towarzyszy w 2016 r. przekazywaniu Betlejemskiego Światła Pokoju ♦ W niedzielę polscy harcerze otrzymali je od słowackich skautów, w poniedziałek światełko dotarło już do stolicy

fot. Wojciech Łączyński