ROZPOZNAWANIE PŁODNOŚCI

Instrukcja o metodzie Rötzera składa się z 18 części tematycznych, opracowanych przez Renatę Zdulską instruktora Instytutu INER-Polska, na podstawie materiałów zatwierdzonych przez Instytut.

Instrukcja: http://iner.pl/metoda-rotzera/#metodarotzera

Do pobrania:

Współzależność hormonalna

Płodność kobiety

Płodność mężczyzny

Jak prowadzić obserwację płodności

Przy problemach z poczęciem dziecka

Wpływ antykoncepcji hormonalnej na zdrowie kobiety