APLIKACJE DO ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI

Nowoczesne technologie wkraczają w każdą dziedzinę naszego życia, również znalazły swoje zastosowania w rozpoznawaniu płodności. Użytkownicy cenią je za możliwość łatwego zapisywania obserwacji objawów płodności, możliwość wyznaczenia czasu płodnego i niepłodnego oraz określenia największej płodności.

Najbardziej zaawansowane urządzenia to tzw. komputery cyklu, które dają możliwość obserwacji objawów płodności i ich interpretację. Przy określeniu płodności wykorzystują m.in. pomiary:

  • stężeń hormonów w moczu
  • stężeń elektrolitów w ślinie i śluzie szyjkowym
  • oporności elektrycznej śliny.

Dostępne są również aplikacje mobilne, poprzez które, w trakcie zapisywania bieżących objawów płodności, możliwa jest konsultacja z nauczycielem metody rozpoznawania płodności i dalsza pomoc w interpretacji.

Tutaj można się zalogować przez stronę www: https://inercycle.org/#/login

Linki do aplikacji:

Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inercycle

iOS – https://apps.apple.com/us/app/iner-cycle/id1180935710?l=pl&ls=1

Windows – https://www.microsoft.com/pl-pl/p/iner-cycle/9pf3gmc7fq0q