Aktualności

Rodzina, macierz, grunt, opoka

Jest coś pięknego w tym, gdy zbierze się taki mały klan i zacznie gadać swoim niepowtarzalnym subkodem językowym, a jeden typ twarzy – jakiś konkretny pomysł Pana Boga – można zobaczyć w różnych wersjach i realizacjach.

“Okienko w ścianie, która nas dzieliła” – rabin z Rzymu na sympozjum z okazji 50-lecia „Nostra Aetate”

W ciągu 50 lat od przyjęcia deklaracji „Nostra aetate” zostały zasiane ważne ziarna idei.

WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW

50 lat temu ogłoszono deklarację o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich “Nostra aetate”. Z tej okazji biskupi polscy skierowali do wiernych list pasterski. PRZECZYTAJ