Nie bądź obojętnym na cierpienie bliźniego. Jak włączyć się w program “Rodzina Rodzinie”?

Każda osoba może wesprzeć rodziny syryjskie i libańskie, które cierpią z powodu zagrożenia wojennego ♦ Przedstawiamy prosty sposób, jak włączyć się w akcję "Rodzina Rodzinie" ♦ Organizatorem programu pomocy jest Caritas Polska

„Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować” – powiedział papież Franciszek, dlatego Caritas poprzez program „Rodzina Rodzinie” obejmuje wsparciem konkretne rodziny poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii

Pomaga:

1. Potrzebującym Syryjczykom w Aleppo w Syrii
2. Uchodźcom z Syrii w Libanie
3. Ubogim Libańczykom dotkniętym kryzysem uchodźczym

 

Jak można pomóc?

Każde środowisko, wspólnota czy dowolna osoba może wesprzeć rodziny syryjskie i libańskie za pośrednictwem strony internetowej www.rodzinarodzinie.caritas.pl W sekcji RODZINY OCZEKUJĄCE NA WSPARCIE przedstawione są dwie rodziny:

  • pierwszą rodzinę można wesprzeć przekazując dowolną, stałą kwotę przez okres sześciu miesięcy, włączając się do zbiórki wraz z innymi darczyńcami. Koło wykresu informuje, ile środków potrzeba do objęcia tej rodziny systematyczną pomocą, każdy z darczyńców przekazuje ich dowolną część. Opcja ta dedykowana jest darczyńcom indywidualnym.
  • drugą rodzinę można objąć pomocą całościową zostając jej patronem przez 6 miesięcy, pokrywając w całości potrzebny jej budżet. Opcja ta dedykowana jest parafiom, wspólnotom, instytucjom.

Po wyborze rodziny należy wypełnić deklarację pomocy finansowej zobowiązującą do przekazywania konkretnych kwot przez okres 6 miesięcy. Do godziny czasu po wypełnieniu ankiety na wskazany w deklaracji mail przyjdzie korespondencja informująca o sposobie finansowania wybranej rodziny.

Oprócz zobowiązania do wsparcia wybranej rodziny przez okres 6 miesięcy można wykonać Gest Solidarności – czyli dokonać jednorazowej wpłaty w dowolnej wysokości. Wpłata ta zostanie przeznaczona na uzupełnienie brakujących środków dla rodzin lub objęcie pomocą kolejnych poszkodowanych.

Na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl znajdują się dwie listy rodzin: oczekujące na wsparcie oraz wspierane. Można przeczytać ich krótki opis, zobaczyć zdjęcia oraz poznać skalę potrzeb.

W dolnej części strony znajduje się sekcja darczyńców, w której możemy zobaczyć listę osób indywidualnych i instytucjonalnych tworzących wspólnotę darczyńców.

Do końca stycznia 2017 w ramach programu “Rodzina Rodzinie” pomoc uzyskało 1 715 rodzin poszkodowanych w konflikcie syryjskim. Wśród darczyńców znalazło się ponad 5 470 podmiotów, m.in. rodzin, szkół, organizacji i osób indywidualnych.

Według statystyk Caritas w akcję “Rodzina Rodzinie”, od początku października 2016 r. włączyło się ponad 5 470 podmiotów, w tym 384 parafie, 45 zgromadzeń zakonnych, 49 różnych organizacji i wspólnot kościelnych, jak np. szkoły katolickie czy wspólnoty żywego różańca.