Kongres Rodziny na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nagranie wytąpień do odsłuchania

Podczas spotkań kongresowych została przedstawiona rola więzi rodzinnych w rozwoju człowieka oraz ochronie przed uzależnieniami i przemocą
Organizatorem kongresu jest Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW.

Nagranie wystąpień 19.03.2022 r.

Nagranie wystąpień 20.03.2022 r.

Program

10.20 Otwarcie Kongresu
Sesja I. W poszukiwaniu dróg życia, prowadzenie: ks. prof. ucz. Jan Bielecki
10.30 – 11.00 Cielesność człowieka a poszukiwanie szczęścia – interpretacje współczesnych filozofów – ks. prof. ucz. Maciej Bała
11.00 – 11.30 Człowiek jako istota otwarta na prawdę i sens – o. prof. ucz. Borys Soiński

11.30 -12.00 Znaczenie więzi w rodzinie w poszukiwaniu dróg życia przez młodych ludzi – dr Irena Grochowska, mgr Elżbieta Olczak

12.00 – 12.30 przerwa kawowa

Sesja II. Współczesne zagrożenia w rozwoju człowieka, prowadzenie: dr Paweł Kwas
12.30 – 13.00 Używanie substancji psychoaktywnych przez młodzież. Mazowsze ESPAD 2019 – mgr Zdzisław Biszewski

13.00 – 13.30 Czego zazwyczaj nie wiemy o problemie uzależnienia – prof. ucz. Krzysztof Wojcieszek

13.30 – 14.00 Zranione zaufanie – ks. prof. ucz. Romuald Jaworski
14.00 – 14.30 Trudne wyzwania – prof. ucz. Elżbieta Trzęsowska-Greszta
14.30 – 15.15 przerwa obiadowa

Sesja III. Wobec trudności – szanse rozwojowe w praktyce, prowadzenie: prof. ucz. Dominika Żukowska-Gardzińska
15.30 – 16.00 Wzrastać w nadziei i nieść ją innym – dr Maria Jankowska
16.00 – 17.30 Debata: Katarzyna Okulicz-Kozaryn, Katarzyna Wiśniewska, Bogdan Urban (Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich)

Niedziela 20.03.2022
Sesja IV. Wzmocnić i pogłębić więzi w rodzinie
Prowadzenie: dr Bożena Mioduszewska
10.30 – 10.55 Okazywanie miłości – szansą na budowanie prawidłowych relacji – prof. ucz. Maria Ryś

10.55 – 11.20 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – jak budować integrującą komunikację – mgr Anna Studniczek

11.20 – 11.45 Młodzież na rozdrożu – program wspierający młodych – mgr Katarzyna Krawczyk

11.45 – 12.10 Rodzina w kryzysie – możliwości pomocy – mgr Małgorzata Walaszczyk
12.10 – 12.45 przerwa kawowa
Sesja V. Znaczenie rodziny w kształtowaniu prawdziwego człowieczeństwa, prowadzenie: prof. ucz. Maria Ryś
12.45 – 13.30 Szczęście odnalezione w małżeństwie i w rodzinie – dr Jacek Pulikowski, mgr Jadwiga Pulikowska
13.30 – 14.00 Troska o rodzinę w nauczaniu bł. kard. Stefana Wyszyńskiego – mgr Marian Romaniuk

14.00 – 14.45 – przerwa obiadowa
14.45 – 15.30 Panel
Prowadzenie: dr Urszula Tataj-Puzyna
Troska o człowieka – rodzinne korzenie budowania prospołecznych postaw. Na przykładzie rodzin Stanisławy Leszczyńskiej i Hanny Chrzanowskiej
Osoby uczestniczące: prof. ucz. Maria Ryś, mgr Krystyna Wolska-Lipiec, mgr Paweł Zuchniewicz
16.00 – 16.45 Koncert