Wkrótce rusza szkolenie do prowadzenia kursu przedmałżeńskiego. Chętni małżonkowie mogą się zgłaszać

Miejsce: Instytut Świętej Rodziny, Łomianki ul. Baczyńskiego 9
Organizator: Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej
Program "Radość i Nadzieja" jest jednym z funkcjonujących w archidiecezji warszawskiej • Chęć udziału w szkoleniu mogą deklarować małżonkowie po uzyskaniu opinii księdza proboszcza • Szkolenie nie tylko pozwoli na późniejszą pracę z narzeczonymi, ale także pomoże prowadzącym zdobyć pewność siebie i umocnić relacje z małżonkiem

W archidiecezji warszawskiej narzeczeni przed zawarciem sakramentu małżeństwa mają do wyboru kilka  rodzajów kursów. Jednym z nich jest program „Radość i Nadzieja”. Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej zachęca małżonków do udziału w szkoleniu, które przygotowuje do prowadzenia tego kursu w parafii.

„Program jest tak ułożony, że głównymi animatorami jest para małżonków, ksiądz i doradca życia rodzinnego – wyjaśnia ks. Marcin Szczerbiński, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej  i  dodaje – „To o tyle ważne, że do sakramentu małżeństwa przygotowuje się para, a więc najodpowiedniejszym odzwierciedleniem jest również para małżonków w roli prowadzących. Tłumaczy, że prowadzący są nie tylko animatorami, ale dają też świadectwo i mogą podzielić się doświadczeniem dotyczącym m.in. zagadnień, które pojawiają się podczas kursu.

Jakie wymagania powinna spełniać para, która chce wziąć udział w szkoleniu? „Małżeństwo musi po prostu dobrze czuć się ze sobą, umieć współpracować i jest dla nich radością to, że robią coś razem” – mówi Beata Chojnacka z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Wyjaśnia także, że pary powinny być znane księdzu proboszczowi, bo właśnie w porozumieniu z nim powinni zgłosić chęć udziału w szkoleniu.

Program „Radość i Nadzieja” wyrósł z problemów, które pojawiały się u młodych małżeństw. Został wypracowany na Wydziale Studiów nad Rodziną w Łomiankach. Na początku miał pomóc małżeństwom już zawartym. Pary jednak przychodziły na spotkania z problemami, które powinny zostać poruszone znacznie wcześniej, w narzeczeństwie. Dwa synody o rodzinie również były wskazówką, by intensywniej przygotowywać narzeczonych na sytuacje, które spotkają ich w małżeństwie. Program opiera się na dwóch filarach. Pierwszy ma zachęcić do pracy nad sobą, poznanie samego siebie i drugiej osoby, a także budowania miłości. Drugi filar skupia się na łasce sakramentu małżeństwa, która płynie ze współpracy z Panem Bogiem. Spotkania mają nie tylko charakter wykładowy, ale również warsztatowy i opierają się na pracy w parach.

Beata Chojnacka podkreśla, że po ukończeniu szkolenia małżonkowie często umacniają relacje między sobą. „Zbliżają się do siebie, weryfikują pewne kwestie. Zdobywają pewność siebie w prowadzeniu kursu” – mówi.

Program „Radość i Nadzieja” jest jednym z kilku. Jakie jeszcze programy są w archidiecezji warszawskiej? Beata Chojnacka przypomina, że w 2016 r. kard. Nycz wydał zarządzenie, wprowadzające nowe zasady przygotowania do sakramentu małżeństwa w archidiecezji warszawskiej. Zgodnie z decyzją metropolity utrzymano dotychczasową formę dziesięciu cotygodniowych spotkań kończących się dniem skupienia. Wprowadzono też nowy program „Radość i Nadzieja”. Oprócz tego narzeczeni mogą odbyć przygotowanie według programu „Wieczory dla Zakochanych”, „Wieczorów dla Narzeczonych” lub w formie nadzwyczajnej dla par, które z jakichś trudności nie mogą uczestniczyć w innych kursach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, tel. 22 53 17 244, 664 42 42 41.

Terminy spotkań w ramach szkolenia:

18 – 19 stycznia 2020 r.

22 – 23 lutego 2020 r.

w godzinach 9.00 – 18.00

 

archwwa.pl