VII Sympozjum naukowe pt. „Zdrowie prokreacyjne mężczyzny. Profilaktyka oraz diagnostyka i terapia niepłodności męskiej”

Miejsce: Warszawski Uniwesytet Medyczny, ul. Księcia Trojdena 2a
Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Medycznym. Składa się z dwóch równolegle odbywających się części: wykładowej i warsztatowej. Na konferencję trzeba się zarejestrować.

Rejestracja: http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/node/172

Opłata konferencyjna: http://www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl/node/171

 

Program części wykładowej:

9.00 – 9.50 Rejestracja uczestników

9.50 – 10.15 Powitanie uczestników i gości i otwarcie konferencji

prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

prof. dr hab. Elżbieta Mycielska – Dowgiałło, Rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

dr n.med. lek specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog ,androlog Katarzyna Jankowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności

lek. spec. położnik ginekolog Ewa Ślizień-Kuczapska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

dr hab. n. med. Michał Rabijewski, Zakład Zdrowia Prokreacyjnego Specjalistyczny Szpital św. Zofii Warszawa , Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Sesja I: Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego mężczyzny

Moderatorzy: dr n .med. Katarzyna Jankowska , prof. dr hab. Maria Ryś

10.15 – 11.00 Zagrożenia dla męskiej płodności od okresu płodowego do dojrzałości płciowej

prof. dr hab. n. med. Jolanta Słowikowska-Hilczer, Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11.00 – 11.40 Wpływ diety na potencjał męskiej płodności

dr n. med. Marta Libura, Klinika Chorób Wewnętrznych Hematologii i Onkologii SPCSK WUM

11.40 – 12.00 Znaczenie edukacji i wychowania na prawidłowe kształtowanie się męskiej płodności

prof. dr hab.inż. Andrzej Urbaniak, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

12.00 – 12.30 Przerwa – kawa, herbata

Sesja II: Etiologia zaburzeń męskiej płodności

Moderatorzy: dr  n. med.  Jennifer Castañeda , dr n . med.  Radosław Maksym

12.30 – 13.00 Genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania  zaburzeń męskiej płodności

prof. dr hab. n. med. Alina Midro, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Zakład Genetyki Klinicznej

13.00 – 13.30 Czynniki środowiskowe redukujące męską płodność. Możliwości optymalizacji potencjału płodności

dr n. med. Radosław Maksym, androlog kliniczny, specjalista położnictwa i ginekologii, Wojskowy Instytut Medyczny, Zakład Zdrowia Prokreacyjnego Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

13.30 – 14.00 Znaczenie zakażeń dróg moczowo-płciowych w etiologii zaburzeń płodności męskiej – problem diagnostyczny i terapeutyczny

dr hab. n. med. Monika Frączek, prof. nadzw. IGC PAN, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

14.00 – 14.15 Koncert

14.15 – 15.00 Przerwa-obiad

Sesja III: Postępowanie diagnostyczne i terapia zaburzeń płodności męskiej

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch – Gajzlerska, lek. Marek Ślusarski

15.00 – 15.35 Aktualne rekomendacje EAA i FEBU w diagnostyce i leczeniu zaburzeń płodności męskiej

dr n. med Katarzyna Jankowska, androlog Klinika Endokrynologii CMKP Bielany Warszawa

15.35 – 16.05 Choroby endokrynologiczne a męska płodność. Rozpoznanie i leczenie

dr hab. n. med. Michał Rabijewski, Zakład Zdrowia prokreacyjnego  CMKP , Specjalistyczny Szpital św. Zofii

16.05 – 16.30 Urologiczne przyczyny niepłodności męskiej

dr hab. n. med. Jakub Dobruch, Kierownik Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

16.30-16.40 Wykład sponsorowany

16.40 – 17.00 Przerwa – kawa, herbata

Sesja IV: Panel Dyskusyjny

17.00 – 17.20   MĘŻCZYŹNI MÓWIĄ O SOBIE –osobiste doświadczenia

17.20 – 18.15 Okrągły stół. Co znaczy męskość ? Stan zdrowia seksualnego Polaków. Aspekty psychologiczne, duchowe, socjologiczne

Uczestnicy panelu: wykładowcy oraz goście zaproszeni:

lek. Joanna Kasperek, psychiatra, psychoterapeuta, Słupsk

lek. Sławomir Jakima, psychiatra, seksuolog. Redaktor naczelny Seksuologii Polskiej. Prywatna praktyka lekarska.

Moderatorzy: lek. Ewa Ślizień-Kuczapska, dr  Włodzimierz Wieczorek, dr Urszula Tataj Puzyna

18.15 Zakończenie konferencji

 


Część warsztatowa. Miejsce : WUM , Centrum Dydaktyczne sale wykładowe nr 139, 140

Sesja I : 12.30- 14.00  i  Sesja  II: 15.30- 17.00

Moderatorzy :  mgr Ewa Sawicka instruktor INER oraz dr Joanna Płońska instruktor metody angielskiej

PROGRAM:

  1. Wpływ Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na relację małżeńską

lek. Aleksandra Mędza Nauczyciel metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia ,  Instruktor  Modelu Creighton

  • Ograniczone parametry ejakulatu w sytuacji planowania poczęcia dziecka, Rola Instruktora MRP w Poradni zdrowia prokreacyjnego.

 

mgr Mirosława Szymaniak Instruktor metody objawowo-termicznej  podwójnego sprawdzenia , FCCP Instruktor

  • Rola mężczyzny w naturalnym planowaniu rodziny – doświadczenia nauczyciela metod rozpoznawania płodności

 

 mgr Mariola Szostkowska Instruktor metody objawowo-termicznej podwójnego sprawdzenia i metody polskiej, nauczyciel metody Rotzera. Wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  • Analiza przypadków zaburzeń płodności męskiej , wybrane aspekty psychologiczne i emocjonalne, możliwości kompleksowej zindywidualizowanej terapii małżeńskiej w drodze do rodzicielstwa.

 

mgr inż. Katarzyna Stelągowska dietetyk , Sylwia Czarnowicz   położna ,mgr. Bożena Pustoła ( doradca Życia Rodzinnego, Nauczyciel metody Rotzera) zespół terapeutyczny specjalistycznego gabinetu lekarskiego profamilia2000

  • Męskie spojrzenie na kobiecy cykl. Warsztat o odpowiedzialności mężczyzny.

 

mgr inż. Michał Pielorz – nauczyciel INER i Członek Zarządu Instytutu INER