Sympozjum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny, rodziny”

Miejsce: UKSW, Auditorium Maximum, ul.Wóycickiego 1/3
Sympozjum będzie poświęcone aktualnej pomocy medycznej, która może być udzielona małżeństwu w diagnostyce i leczeniu niepłodności. To już ósma edycja z cyklu "Profilaktyki zaburzeń zdrowia prokreacyjnego" organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.

Szczegółowe informacje i zapisy : https://www.psnnpr.com/konferencja2019