Spotkanie Grupy Kontemplacyjnej Przyjaciół Miłości Miłosiernej

Parafia: Warszawa. Najświętszego Zbawiciela
W kościele Najświętszego Zbawiciela, co czwartek o godz. 19:15 spotyka się Grupa Kontemplacyjna Przyjaciół Miłości Miłosiernej. Założycielami są Monika i Marcin Gajdowie z Bolechowa k. Szczecina

Sercem spotkania jest 20 minutowa modlitwa kontemplacyjna w ciszy. To czas szczególny, w którym naszą uważność kierujemy na Bożą Obecność w nas. Zgromadzeni uczą się trwać w tej Obecności nie zatrzymując się przy pulsującym świecie wewnętrznych rozproszeń. To modlitwa bardzo prosta i nie nastawiona na duchowy zysk, czy zadowolenie.

Takie Grupy Kontemplacyjne PMM spotykają się w kilkudziesięciu parafiach w Polsce – ich założycielami są małżonkowie, Monika i Marcin Gajdowie z Bolechowa k. Szczecina. Marcin jest diakonem stałym i lekarzem, Monika jest pedagogiem. Oboje są psychoterapeutami od lat zaangażowanymi w prowadzenie psychoterapii i rekolekcji za wiedzą i zgodą władz kościelnych.