Spotkanie formacyjne małżonków

Parafia: Warszawa. NMP Królowej Wyznawców na Siekierkach
Organizator: Sektor mazowiecki Ruchu Equipes Notre-Dame Polska
Spotkanie formacyjne członków ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame Polska