Msza o dar potomstwa

Miejsce: Kościół dominikanów pw. św. Jacka

Msza o dar potomstwa – to cykl Mszy wotywnych ku czci św. Dominika w intencji małżeństw, napotykających w swych staraniach o potomstwo na trudności oraz w intencji rodziców oczekujących na narodziny dziecka.

Msza święta w intencji małżeństw pragnących i oczekujących potomstwa

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie

O godz. 18:00 msza święta za wstawiennictwem św. Stanisława Papczyńskiego, a po niej adoracja do godz. 20:00