VII Sympozjum naukowe pt. „Zdrowie prokreacyjne mężczyzny. Profilaktyka oraz diagnostyka i terapia niepłodności męskiej”

Miejsce: Warszawski Uniwesytet Medyczny, ul. Księcia Trojdena 2a

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Medycznym. Składa się z dwóch równolegle odbywających się części: wykładowej i warsztatowej. Na konferencję trzeba się zarejestrować.