Rekolekcje dla małżeństw cywilnych w powtórnym związku po rozwodzie

Miejsce: Sulejówek

Poprowadzi je małżeństwo wraz z kapłanem ze wspólnoty Spotkania Małżeńskie.

Rekolekcje dla małżeństw starających się o potomstwo pt. „Gdy czekanie na dziecko boli”

Miejsce: Ośrodek szkoleniowy Caritas w Przysieku

Poprowadzi je duszpasterstwo akademickie „Martyna” z Bydgoszczy.

Rekolekcje dla małżeństw

Miejsce: Klasztor Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża w Laskach

Poprowadzą je małżeństwa ze wspólnoty Małżeńskie Drogi w formie dialogu w parze małżeńskiej.