VII Sympozjum naukowe pt. „Zdrowie prokreacyjne mężczyzny. Profilaktyka oraz diagnostyka i terapia niepłodności męskiej”

Miejsce: Warszawski Uniwesytet Medyczny, ul. Księcia Trojdena 2a

Konferencja odbędzie się na Uniwersytecie Medycznym. Składa się z dwóch równolegle odbywających się części: wykładowej i warsztatowej. Na konferencję trzeba się zarejestrować.

Rekolekcje dla małżeństw

Miejsce: Sulejówek

Rekolekcje poprowadzą małżeństwa ze wspólnoty Spotkania Małżeńskie.

Rekolekcje dla małżeństw – weekend w Laskach k. Warszawy

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Rekolekcje prowadzone są przez księdza i małżeństwa z Małżeńskich Dróg w formie dialogu w parach.

Rekolekcje dla małżeństw – weekend w Laskach k. Warszawy

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża

Rekolekcje prowadzone są przez księdza i małżeństwa z Małżeńskich Dróg w formie dialogu w parach.