Rekolekcje dla małżeństw – weekend w Laskach k. Warszawy

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
Rekolekcje prowadzone są przez księdza i małżeństwa z Małżeńskich Dróg w formie dialogu w parach.

Termin: 16 – 18 marca 2018 r. (piątek od 17.30 – niedziela do 14.00)

Zgłoszenia przyjmuje:
Freda Miąskiewicz – tel. 22 613 21 98, 692 699 327, email: [email protected]
Szczegółowe informacje: www.malzenstwo.pl

Zapraszamy wszystkie małżeństwa, które pragną pogłębic swoją relację, budować jedność, zobaczyć w sobie i współmałżonku dobro, przykurzone codziennością, zapraszamy małżeństwa przeżywające kryzysy. Rekolekcje prowadzone są przez małżeństwa i księdza w formie dialogu w parze małżeńskiej. Nie ma dyskusji ogólnych, każde małżeństwo ma swój pokój.