Narodowy Kongres Rodziny

Miejsce: Stadion Narodowy w Warszawie
Kongres organizowany jest w ramach obchodów Narodowego Dnia Życia uchwalonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 r.

Kongres organizowany jest już po raz trzynasty przez Fundację Narodowego Dnia Życia i objęty został patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rozwoju.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Narodowego Dnia Życia – www.dzienzycia.pl