Narodowa Debata o Rodzinie

Miejsce: sala im. A. Bączkowskiego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza na debatę na temat głównych potrzeb polskiej rodziny; wskazanie konkretnych zagadnień, płaszczyzn, które są najpilniejsze, z punktu widzenia rodziny.

PROGRAM DEBATY

10.00 – Rozpoczęcie debaty
10.15 – Wystąpienie Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej
10.45 – Blok Panelowy I, Małżeństwo
 • prof. Elżbieta Osewska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia  Familiologicznego,
 • dr Jacek Pulikowski, długoletni doradca życia rodzinnego, autor ponad 30 książek o tematyce małżeństwa i rodziny,
 • Marek Grabowski, Prezes Fundacji Mamy i Taty,
 • Andrzej Szczepaniak, Wspólnota Trudnych Małżeństw,
 • ks. dr Stanisław Paszkowski, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, założyciel najmocniej rozwiniętej w Polsce sieci specjalistycznych poradni rodzinnych,
 • ks. prof. Paweł Landwójtowicz, Uniwersytet Opolski
11.45 – Dyskusja
12.15 – Przerwa kawowa
12.45 – Blok Panelowy II, Rodzina
 • prof. Urszula Dudziak, pedagog i psycholog rodziny, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • prof. Maria Ryś, psycholog rodziny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
 • prof. Małgorzata Duda, socjolog rodziny, Uniwersytet Jana Pawła II,
 • Joanna Krupska, Prezes  Zarządu, Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”,
 • dr Szymon Grzelak, Prezes Zarządu, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej,
 • ks. prof. Jarosław Jęczeń, Dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
13.35 – Dyskusja
14.15 – Podsumowanie, wnioski
14.30 – Poczęstunek