Kurs przedmałżeński w języku angielskim

Parafia: Warszawa. Narodzenia NMP na Lesznie

Skierowany jest do osób posługujących się biegle językiem angielskim i zawierających małżeństwo z cudzoziemcem również posługującym się biegle tym językiem.

Rozpoczęcie kursu: 4 listopada 2017 r.- 5 sobót, o godz. 16.00

Zapisy i informacje szczegółowe: e-mail: chefarrales@gmail.com