Katechezy Drogi Neokatechumenalnej

Parafia: Warszawa. Podwyższenia Krzyża Świętego
Wspólnota: Droga Neokatechumenalna
Spotkania odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 20.00 w domu katechetycznym, w sali św. Jana Pawła II.