Katecheza z cyklu „Małżonkowie w drodze”

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie
Na cykl katechez "Małżonkowie w drodze" dla "małżeństw wymagających od siebie" zaprasza parafia NMP Królowej Polski na Marymoncie

Św. Jan Paweł II porównał kiedyś małżeństwo chrześcijańskie do bardzo wysokiej góry. Zauważył wtedy, że wspinaczka na tę górę „wymaga wiele czasu i wiele wysiłku”. Zapytał też narzeczonych i małżonków „czy będzie to (…) powodem do tego, by zaniechać wspinaczki lub obniżyć szczyt góry?”.

Wszystkie małżeństwa, które chcą się bardziej świadomie „wspinać”, naprawdę wspólnie wędrować, a także zachwycać pięknem drogi małżeńskiej, zapraszamy na cykl katechez „Małżonkowie w drodze”

Terminy spotkań w 2017 r.:

  • pierwsze spotkanie 24 września 2017 niedziela godz. 16.00 ( około 1,5 godz.)
  • 22 października godz. 16.00,
  • 19 listopada godz. 16.00,
  • 10 grudnia godz. 16.00.