Dwudniowe sympozjum pt. „Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą”

Miejsce: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wójcickiego 1/3
W programie wykłady i warsztaty. Udział w sympozjum jest bezpłatny.

Organizatorzy proszą o kierowanie zgłoszeń na adres Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW: [email protected] lub telefonicznie: 576 891 966, w godz. 9.00-13.00.

Program – tutaj

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM

W imieniu organizatorów: Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej serdecznie zapraszamy na sympozjum: „Jak chronić rodzinę
przed uzależnieniami i przemocą”.

Odbędzie się ono na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  przy ul. Wóycickiego 1/3, w dniach 17 -18 marca 2018 roku.

Dnia 17 marca w auli Schumana będą wystąpienia cenionych znawców tej problematyki, natomiast 18 marca – po debacie panelowej, będzie możliwość wzięcia udziału w jednym z kilku zaproponowanych warsztatów.

Udział w sympozjum jest bezpłatny, prosimy jednak o zgłoszenie swojego udziału w całości sympozjum lub w jego części –  z podaniem numeru wybranego warsztatu:

Możliwości pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA – mgr Tadeusz Wieszczyk
Cyber–uzależnienia –  dr Ewa Michałowska
Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – mgr Maria Chmielewska
Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie –  dr Irena Grochowska
Pomoc osobom przeżywającym konflikty w rodzinie  – dr Paweł Kwas
Wartości w rodzinie – najskuteczniejszą ochroną przed uzależnieniami i przemocą – mgr Maria i Jan Wierzbiccy

Małżonkowie, którzy chcieliby wziąć udział w sympozjum, a nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom, proszeni są o zgłoszenie  liczby, wieku i płci dzieci oraz godzin, w których trzeba zorganizować dla dzieci fachową opiekę.
Osoby, które będą potrzebowały zaświadczenia o udziale w sympozjum lub w warsztacie, proszone są o podanie  takiej informacji w zgłoszeniu.
Zapisanym uczestnikom sympozjum MCPS zapewnia bezpłatny catering.

W imieniu organizatorów
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś
dr Paweł Kwas