Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Miejsce: Kościół ojców paulinów pw. Świętego Ducha
Do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i wspólnej modlitwy zapraszają ojcowie paulini.

Przygotowanie do złożenia przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego nastąpi 7 września, podczas Mszy św. o godz. 17.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Warszawie przy ul. Długiej.

Natomiast składanie przyrzeczeń Duchowej Adopcji odbędzie się 8 września w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, podczas Mszy św. o godz. 18.00.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego polega na codziennej, osobistej, trwającej 9 miesięcy modlitwie w intencji dziecka poczętego.

Informacje o spotkaniach grupy modlitewnej i innych inicjatywach są na stronie www.paulini.com.pl