Multimedia

Homilia kard. K. Nycza na Mszy św. odpustowej w archikatedrze

Msza Święta w Uroczystość Męczeństwa św. Jana Chrzciciela – patrona parafii archikatedralnej

Msza św. przy relikwiach bł. Frassatiego – patrona Światowych Dni Młodzieży

17 lipca Kard. Kazimierz Nycz przewodniczył Mszy św. w kościele akademickim św. Anny.