Dla szukających pomocy

Poradnie specjalistyczne

Archidiecezjalna Poradnia Katolickahttp://duszpasterstworodzin.pl/miejsca/archidiecezjalna-poradnia-katolicka/

Poradnia ,,Dewajtis”http://www.poradnia.dewajtis.pl/

Pomoc w uzależnieniach

Pomoc osobom uzależnionym nie może wyrażać się w wsparciu finansowym, czy nawet rzeczowym. Jedyną pomocą osobie uzależnionej jest pozbawienie jej jakiejkolwiek nadziei funkcjonowania dalej, tkwiąc w nałogu.

OŚRODEK APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI im. OJCA BENIGNUSA JANA SOSNOWSKIEGO

Zakroczym, ul. O. Honorata Koźmińskiego 36
Informacja: www.oatzakroczym.pl
Kontakt i zapisy: tel. 22 785 22 08 (pon.-pt. godz. 8.00-12.00 i 13.00-16.00)
e-mail: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl

Ośrodek jest prowadzony przez Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej. Zadaniem Ośrodka jest praca profilaktyczna, która realizuje się przez organizowanie tzw. kurso-rekolekcji, gdzie połączenie wiedzy z elementami duchowości pozwala na dojrzałe podjęcie decyzji o abstynencji.

BEDNARSKA. STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

Warszawa, ul. Bednarska 28/30
Informacja: www.opp.bednarska.warszawa.pl
Zapisy: tel. 22 828 54 83

Zespół doświadczonych psychologów, psychiatrów świadczy pomoc m.in. w obszarze: uzależnienia i współuzależnienia.

INTEGRA. CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Warszawa, ul. Świętokrzyska 36/63 klatka IV, piętro 8
Informacja: www.integra.spch.pl
Kontakt i zapisy: tel. 697 011 207 (pon.-pt. godz. 9.00-20.00)
e-mail: integra@spch.pl

Zespół doświadczonych psychologów i psychoterapeutów, należących do Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich świadczy pomoc skierowaną do osób dorosłych i młodzieży, którym trudności emocjonalne, psychiczne czy duchowe utrudniają codzienne funkcjonowanie.

INIGO. FUNDACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I DUCHOWEJ

Warszawa, ul. Rakowiecka 61
Informacja: www.inigo.org.pl
Kontakt i zapisy: tel. 22 542 87 24, 797 002 584 (pon.-pt. godz. 16.00-19.00)

Fundacja działa we współpracy z Towarzystwem Jezusowym (zakon jezuitów). Wszelkie formy pomocy duchowej i psychologicznej biorą pod uwagę chrześcijańskie podejście do człowieka, jako jedności ciała, psychiki oraz ducha. Jedną z form udzielanej pomocy są grupy wsparcia, które tworzone są przez osoby borykające się z tym samym problemem, mi.in. grupa wsparcia dla kobiet kochających za bardzo i po rozstaniu.

WARSZTATY „WRESZCIE ŻYĆ – 12 KROKÓW KU PEŁNI ŻYCIA”

Informacja: www.12krokow.com.pl
Kontakt i zapisy: warsztaty@12krokow.com.pl

Warsztaty opierają się na Programie 12 kroków, którego podstawą jest chrześcijańska wizja człowieka i świata, łączy rozwój duchowy i psychoterapię. Warsztaty są formą pomocy dla osób doświadczających różnych trudności w sferze psychicznej i duchowe, w relacjach z innymi, ze sobą, z Bogiem. Po ukończeniu warsztatów uczestnicy są zaproszeni do kontynuacji pracy nad sobą we Wspólnocie 12 kroków dla chrześcijan.

WARSZAWSKI INFORMATOR O POMOCY

Informacja: www.uzależnienia.org.pl

Serwis oferuje bazę danych o pozarządowych organizacjach świadczących na terenie Warszawy pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz ich bliskich, a także o konkretnych placówkach i programach pomocy.

 

Leczenie niepłodności

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje niepłodność, jako niemożność zajścia w ciążę po 12 miesiącach regularnego współżycia bez stosowania metod zapobiegania ciąży.

W ostatnich latach coraz bardziej palącym problemem staje się niepłodność męska. Wiąże się to z narastającym rozpowszechnieniem szkodliwych dla rozwoju plemników substancji chemicznych. Na obniżenie parametrów nasienia wpływają również niekorzystne warunki pracy, prowadzące do okresowego przegrzewania jąder. Jakość nasienia jest również znacznie niższa u palących. Nieco rzadszą przyczyną niepłodności męskiej są powikłania poinfekcyjne, np. świnka.

U kobiety najważniejszym czynnikiem określającym płodność jest wiek. Płodność kobiety zmniejsza się z wiekiem, a proces ten nabiera szczególnego tempa po 35 roku życia. Kobieta rodzi się z pewną określoną ilością komórek jajowych, których ubywa w trakcie jej życia biologicznego. Najczęstszymi zaburzeniami powodującymi obniżenie płodności kobiety są zaburzenia jajeczkowania, m.in. zespół policystycznych jajników. Osobną grupę stanowią kobiety z uszkodzeniem jajowodów prowadzących do ich niedrożności. Płodność kobiety może być także obniżona w przypadku endometriozy. W ostatnich latach wzrasta częstość infekcji dróg rodnych spowodowanych chlamydiami.

NaPro TECHNOLOGY – (ang. Natural Procreative Techology) Wspracie Naturalnej Prokreacji – jest nową nauką zajmującą się zdrowiem kobiet, która monitoruje i stara się podtrzymywać zdrowie rozrodcze i ginekologiczne kobiet. System ten oferuje leczenie farmakologiczne i chirurgiczne, które w pełni współpracuje z układem rozrodczym kobiety.

PORADNIA ZDROWEGO RODZICIELSTWA

Warszawa, ul. Nowolipie 9/11, lok. 75

Informacja: www.zdrowerodzicielstwo.pl

Zapisy: http://zdrowerodzicielstwo.pl/rejestracja-do-poradni/

W zespole znaleźli się świetni specjaliści: nie tylko naprotechnolodzy i ginekolodzy (m.in. prof. Bogdan Chazan, dr Maciej Barczentewicz, dr Ewa Ślizień-Kuczapska, dr Mariola Małecka), ale także położne, psychologowie, prawnicy i instruktorzy naturalnych metod rozpoznawania płodności (m.in. instruktorzy modelu Creightona i nauczyciele metody Rötzera). Poradą duchową i etyczną służy również kapłan. Opieką otaczane są nie tylko rodziny starające się o dziecko i kobiety spodziewające się dziecka, ale także narodzone już dzieci (specjaliści: neonatolodzy i pediatrzy) oraz dorosłych (specjaliści różnych dziedzin).

INSTYTUT RODZINY. PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA MOKOTÓW

Warszawa-Mokotów, ul. Miączyńska 69a Informacja: www.instytut-rodziny.pl Kontakt: tel. 22 100 64 27, e-mail: recepcja@instytut-rodziny.pl

Pierwsza w Warszawie placówka specjalizująca się się w NaProTechnologii. Ośrodek powstał w wyniku zaangażowania lekarzy i instruktorów Modelu Creighton, którzy na co dzień prowadzą praktykę w obszarze NaProTechnologii, jak również psychologów oraz konsultantów laktacyjnych.

ABRAHAM I SARA. PORTAL DLA MAŁŻEŃSTW NIEPŁODNYCH

Informacja: www.abrahamisara.pl

 

Pomoc po utracie dziecka

Utrata dziecka jest jedną z najtrudniejszych chwil w życiu rodziny i każdego jej członka. Ból po utracie dziecka nie zależy od wieku dziecka. Po utracie dziecka w wyniku poronienia może być podobny do bólu rodziców żegnających starsze dziecko. Rodzice przechodzą trudny czas żałoby. Ważną rolę w procesie przeżywania żałoby pełni pożegnanie. Warto pamiętać, że choć żałoba jest czasem bolesnych uczuć, przeżycie ich jest potrzebne, ponieważ umożliwia pożegnanie z dzieckiem, oczyszcza z wielu przykrych i silnych emocji. Przeżycie żałoby po utracie dziecka jest drogą do odzyskania nadziei i otwiera na to, co nowe.

REKOMENDACJE POSTĘPOWANIA Z PACJENTKAMI DLA PERSONELU MEDYCZNEGO ODDZIAŁÓW POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Pobierz dokument: Niekorzystne zakończenie ciąży

GRUPA WSPARCIA RODZICÓW DZIECI UTRACONYCH

Dominikanie, Klasztor św. Józefa Warszawa, ul. Dominikańska 2 Informacja: www.sluzew.dominikanie.pl/rodzice_dziecka_utraconego Kontakt: tel. na furtę: 22 543 99 00, e-mail: parafiadominika@gmail.com

Spotkania odbywają się od października do czerwca, w każdy drugi piątek miesiąca. Rozpoczynają się Mszą świętą w kaplicy klasztornej (wejście przez furtkę klasztoru), o godz. 17.30.

STOWARZYSZENIE RODZICÓW PO PORONIENIU

Informacja: www.poronienie.pl Kontakt: tel. 609 199 992, e-mail: poczta@poronienie.pl

Celem Stowarzyszenia jest działalność (pomoc) społeczna na rzecz osób, które doświadczyły poronienia, a także działania, zmierzające do zwiększenia wrażliwości społeczeństwa na sytuację tych osób.

DLACZEGO. SERWIS DLA RODZICÓW PO STRACIE DZIECKA

Informacja: www.dlaczego.org.pl

 

POMOC PO ABORCJI

 

‘Winnica Racheli’ jest Duszpasterstwem organizującym weekendowe rekolekcje dla osób zranionych z powodu uczestnictwa w aborcji.

Matki, ojcowie, rodziny abortowanych dzieci, jak również osoby, które były zatrudnione w przemyśle aborcyjnym przychodzą do ‘Winnicy Racheli’ (www.RachelsVineyard.org ) już od 28 lat w USA, aby doświadczyć ulgi w cierpieniu, które jest powszechne dla wielu osób po aborcji: koszmary, depresja, trwoga, trudności w relacjach.

Duszpasterstwo ‘Winnica Racheli’ powstało jako inicjatywa Kościoła Katolickiego w Ameryce, a konkretnie zaczęło się od rekolekcji zorganizowanych przy parafii Błogosławionej Dziewicy Maryi w Darby, w stanie Pensylwania, USA w 1986 r.

Dr Theresa Karminski Burke zapoczątkowała tam jedną z pierwszych grup wsparcia terapeutycznego w tym temacie w USA. Wkrótce zaczęły przybywać szukające ratunku osoby z innych stanów, aby doświadczyć bardzo skutecznego procesu uzdrowienia. Bez budżetu, biura i reklamy, ‘Winnica Racheli’ stała się oddolną inicjatywą o znaczeniu narodowym. Pocztą pantoflową rekolekcje zaczęły się rozpowszechniać w innych stanach.

Obecnie rekolekcje te rozszerzyły się na 35 krajów świata. ‘Winnica Racheli’ jest w tej chwili największym na świecie duszpasterstwem oferującym pomoc osobom po aborcji.

‘Winnica Racheli’ w Polsce jest częścią Duszpasterstwa ‘Rachel’s Vineyard’ Ministries, z siedzibą w Pensylwanii, USA, kierowanego przez Dr.Theresę Burke i jej męża Kevina Burke.

Duszpasterzem ‘Rachel’s Vineyard’ jest Ks. Frank Pavone, dyrektor Duszpasterstwa ‘Priests for Life’ (‘Księża dla Życia’), zrzeszającego wiele amerykańskich organizacji pro-life.

W Polsce ‘Winnica Racheli’ jest obecna w Archidiecezji Warszawskiej i jest pod opieką duszpasterską Wydziału Duszpasterstwa Rodzin kierowanego przez Ks. Marcina Szczerbińskiego.

Rekolekcje ‘Winnica Racheli’ mają za cel ukazanie uczestnikom ścieżki uzdrowienia wewnętrznego dzięki doświadczeniu Miłosierdzia Bożego oraz zaszczepienie w nich wiary, że Kościół Katolicki ma dla nich odpowiednią pomoc w ich sytuacji.

Pierwsze w Polsce rekolekcje ‘Winnica Racheli’ odbyły się w dniach 25-27 kwietnia 2014 r. pod Warszawą.

 

Koszt rekolekcji jest kosztem pobytu w ośrodku rekolekcyjnym wraz z wyżywieniem. Rekolekcje ‘Winnica Racheli’ zaczynają się w piątek wieczorem i trwają do niedzieli po południu. Program jest ułożony niezwykle starannie i w piękny sposób. Wszystkie jego części opierają się na Piśmie Świętym. Program ten jest taki sam w Nowym Jorku, Lizbonie czy w Warszawie.

Zespół rekolekcji Winnica Racheli w Polsce:

Hanna, Małgorzata, Anna, Justyna, Iwona oraz opiekun duchowy ks. Marcin Szczerbiński

ZAPISY NA REKOLEKCJE I KONTAKT: winnica.racheli@gmail.com

Numer telefonu Winnicy Racheli: + 48 796 525 170 (telefon odbiera Małgorzata)

Więcej informacji:

https://www.facebook.com/winnicaracheli.warszawa