Dla duszpasterzy i doradców

Kalendarium 2016/2017

Do pobrania

Przydatne prezentacje

Prezentacja – Pięć jezyków miłosci
Prezentacja – Płodnośc radość czy utrapienie
Teresa Strzembosz 1930–1970 Twórczyni Duszpasterstwa Rodzin w Polsce Plik do pobrania

Uwagi o pracy świeckich w poradnictwie

Praca w poradnictwie rodzinnym powinna być traktowana bardzo serio. Wymaga solidnego przygotowania i stałego pogłębiania wiedzy. Rzetelność: uczciwość, umiejętność przyznawania się do błędów, gotowość proszenia o pomoc i przyjmowanie cudzych dobrych doświadczeń. Wytrwałość: wtedy, gdy nie widzimy rezultatów lub są bardzo nikłe w porównaniu do włożonego wysiłku, gdy praca jest niedoceniona przez tych, od których mamy prawo oczekiwać pomocy. Duch współpracy, jedności w wielości. Uwzględnienie specyfiki różnic terytorialnych. Podporządkowanie się wspólnym ustalonym zasadom. Gotowość przebaczania, zapomnienia i wzajemnej pomocy. Dyspozycyjność. Gotowość przyjęcia racjonalnych przesunięć, wypływająca ze zrozumienia ważności sprawy i przekonania, że nie ma zadań wyższych ani hierarchi i stanowisk. Ofiarność. Gotowość do ponoszenia wyrzeczeń i ofiar, jeśli są naprawdę konieczne. Duch prawdy. Nie naciągać powodzeń. Sprawa Boża może być budowana tylko prawdą. Na każdym ,,szczeblu’’ mówienie prawdy. Dyskrecja zarówno w sprawach powierzonych nam przez ludzi, jak i organizacyjna. Nie wszystko trzeba i wolno mówić niepowołanym. Musi tu obowiązywać coś na wzór tajemnicy lekarskiej. Życie wewnętrze. Życie sakramentalne, pokora: kto więcej zrobił dla sprawy najlepiej wie, że to nie on, lecz Pan Bóg przez niego. Wdzięczność i jeszcze większy wysiłek.

Newsletter metody prof. Rotzera – Planowanie Poczęcia
Newsletter metody prof. Rotzera – Nieregularne cykle >>więcej

Sprawozdanie z pracy poradni rodzinnej